Sigorta Teklifleri

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesveya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır

Kasko sigortası; trafik sigortası gibi aracımızı, kendimizi ve sevdiklerimizi olası bir kazaya karşı teminatlar dahilin de güvence altına almaktadır.

Sağlık Sigortası Sizi Ve Ailenizi Olası Hastalıklardan Doğacak Hastane Masraflarına Karşı Bütçenizi ve Sizi Koruma Altına Alır.

Evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su, duman, fırtına, dolu ve yer kayması gibi olaylara karşı koruma altına alır

Genellikle seyahat süresince geçerli olacak şekilde yapılan kısa vadeli bu özel sigorta çeşidi, genel olarak aşağıdaki teminatları kapsamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Dask ile doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Poliçenizde belirtilmiş limitler ve teminatlar dahilinde , zararlar nakit olarak karşılar.